s Kontakt | Stroke Team

How to contact us

Prof. Dr. med. Waltraud Pfeilschifter
E-Mail: w.pfeilschifter@med.uni-frankfurt.de

Dr. med. Ferdinand O. Bohmann
E-Mail: bohmann@med.uni-frankfurt.de

Dr. med. Natalia Kurka
E-Mail: natalia.kurka@kgu.de

Adress:
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie
Klinik für Neurologie
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt / Main